[Audio] Lễ hội Tết Việt: Giúp giới trẻ hiểu hơn về văn hóa Việt Nam

Thực hiện: Quyển Nhi – Viết Trung
Theo thanhuytphcm.vn