[Audio] Xử lý pin đúng cách, bảo vệ môi trường xanh

Kịch bản: Thảo Nguyên

Diễn viên: Minh Nguyễn – Hồ Mai – Vân Trần

Hiệu ứng âm thanh: Thành Long

Hiệu ứng hình ảnh: Anh Tuấn

Theo thanhuytphcm.vn