ISO 20671: Bộ tiêu chuẩn quốc tế mới cho các thương hiệu

Cập nhật 08/01/2020 - 16:18
Với sự ra đời của ISO 20671, tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên nhằm đánh giá các thương hiệu trên thế giới được công bố gần đây, việc ước tính giá trị của các thương hiệu sẽ trở nên dễ dàng và rành mạch hơn.

Thương hiệu là yếu tố quan trọng nhất của một công ty, tuy nhiên, từ trước tới nay việc định giá thương hiệu luôn là khái niệm khá mơ hồ.

Với sự ra đời của ISO 20671, tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên để đánh giá các thương hiệu trên thế giới mới được công bố gần đây, việc định giá thương hiệu sẽ trở nên rành mạch và đơn giản hơn.

ISO 20671 được phát triển bởi ISO/TC 289, Đánh giá nhãn hiệu, ban thư ký được cung cấp bởi SAC, thành viên ISO cho Trung Quốc. Nó được lấy cảm hứng từ tiêu chuẩn ONR 16800, được xuất bản năm 2006 và được phát triển bởi Tiêu chuẩn Áo. 

Tiêu chuẩn Áo này là phương pháp định đầu tiên giúp định giá thương hiệu là tài sản vô hình. ISO 20671 bổ sung cho ISO 10668, Định giá thương hiệu - Yêu cầu đối với định giá thương hiệu tiền tệ, chủ yếu tập trung vào các khía cạnh tài chính.  

Bộ tiêu chuẩn này được xây dựng như một nền tảng và nguyên tắc mới nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đánh giá để xác định giá trị của thương hiệu.

bigstock-176400982-700x467

ISO 20671 chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra kỷ nguyên mới dành cho các công ty muốn tăng giá trị thương hiệu của họ. Nó tạo thành một điểm khởi đầu cho kế hoạch và quản trị cấp cao, và đặc biệt thiết lập các thực tiễn tốt nhất về mặt quản lý thương hiệu và báo cáo giá trị thương hiệu. 

Tiêu chuẩn này cung cấp một tầm nhìn vĩ mô ở mức độ toàn cầu, vì nó bao gồm cả khía cạnh tài chính và phi tài chính, và có thể làm cơ sở cho sự phát triển của các tiêu chuẩn cụ thể khác. 

Ông Bobby Calder, Chủ tịch ủy ban kỹ thuật ISO, người chịu trách nhiệm chính tron việc xây dựng tiêu chuẩn này, cho biết: 

"ISO 20671 bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của một thương hiệu, như đổi mới, tài sản hữu hình, dịch vụ và chất lượng, cũng như sức mạnh và hiệu suất của thương hiệu. Tất cả những điều này có thể tác động đến giá trị tiền tệ và do đó, bằng cách đo lường chúng, các doanh nghiệp có thể dễ dàng xác định các lĩnh vực cần cải thiện hoặc đầu tư hơn".

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo - Hồng Vân

Link gốc