Ngân hàng TMCP Tiên Phong tăng vốn điều lệ

Cập nhật 12/03/2019 - 10:11
Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận sửa đổi, bổ sung Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 05/05/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong thành “Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong là 8.565 tỷ đồng”.

Ảnh: Nguồn Internet.

Trước đó, ngân hàng này có vốn điều lệ là 6.718 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Tiên Phong có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 05/05/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Quyết định số 1565/QĐ-NHNN ngày 03/8/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ