Năm 2020, hơn 22.000 chuyến bay bị chậm hủy chuyến

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu các chuyến bay đúng giờ, chậm giờ và hủy chuyến trong năm 2020 của 5 Hãng hàng không của Việt Nam gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Vasco và Bamboo Airways.

Cụ thể, năm 2020, 5 hãng hàng không khai thác tổng cộng 216.597 chuyến bay, giảm 33,7% so với năm 2019.

Trong đó, đứng đầu là Vietnam Airlines với 86.978 chuyến (giảm 27,4% so với năm 2019); thứ hai là Vietjet với 77.476 chuyến bay (giảm 44,3%); thứ 3 là Bamboo Airways với 28.444 chuyến (tăng 40,8%), tiếp theo là Jetstar Pacific đạt 15.125 chuyến (giảm 56,9%) và VASCO khai thác 8.574 chuyến bay (giảm 31,8%). Như vậy, Bamboo Airways là hãng duy nhất khai thác vượt công suất so với năm 2019.

Năm 2020, số chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) đạt 196.940 chuyến bay, chiếm tỷ lệ 90,9% và tăng 4,5% so với năm 2019.

Trong đó, OTP của Bamboo Airways đạt 27.244 chuyến (chiếm tỷ lệ 95,8%); tiếp theo là VASCO với 8.088 chuyến (chiếm tỷ lệ 94,3% ); Vietnam Airlines đạt 80.008 chuyến (chiếm tỷ lệ 92%); Jetstar Pacific đạt 13.367 chuyến (chiếm tỷ lệ 88,4%) và xếp cuối cùng là Vietjet với 68.233 chuyến (chiếm tỷ lệ 88,1%).

Thông kế của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy cả năm 2020, 5 hãng hàng không của Việt Nam có 19.657 chuyến bị chậm, giảm 4,5% so với năm 2019.

Trong đó, Vietnam Airlines có số chuyến bay chậm chuyến là 6.970 chuyến, chiếm 8% tổng số chuyến bay khai thác của hãng trong năm 2020; Vietjet có 9.243 chuyến, chiếm 11,9% tổng số chuyến bay khai thác của hãng; Jetstar Pacific với 1.758 chuyến, chiếm 11,6% tổng số chuyến bay khai thác của hãng; Vasco với hơn 486 chuyến, chiếm 5,7% tổng số chuyến bay khai thác của hãng và Bamboo Airways hơn 1.200 chuyến, chiếm 4,2% tổng số chuyến bay khai thác của hãng.

Như vậy, Vietjet Air là đơn vị có số lượng chuyến bay bị chậm cao nhất với hơn 9.243 chuyến bay dẫn đến tỷ lệ OTP của hãng thấp nhất, chỉ đạt 88,1%. Bamboo Airways là hãng có tỷ lệ OTP cao nhất với 95,8%.

Về lý do khiến các chuyến bay bị trễ được Cục Hàng không Việt Nam cho hay chủ yếu do tàu bay về muộn (11.702 chuyến, chiếm tỷ trọng 59,5%); lý do tiếp theo là do hãng hàng không (5.048 chuyến, chiếm tỷ trọng 25,7%). Bên cạnh đó, còn do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, do quản lý, điều hành bay,…

Ngoài ra, năm 2020, 5 hãng hàng không đã hủy 2.576 chuyến, tăng 1% so với năm 2019. Trong đó, chuyến bay bị hủy nhiều nhất là Vietnam Airlines với 2.070 chuyến, chiếm 2,3% tổng số chuyến bay khai thác của hãng trong năm 2020.

Về lý do dẫn đến các chuyến bay bị hủy, Cục Hàng không Việt Nam cho biết chủ yếu là do thời tiết, kỹ thuật, thương mại, khai thác…

Nguồn: Số liệu theo Cục Hàng không Việt Nam. 

Theo Tạp chí SHTT và Sáng tạo – Minh Hà

Link gốc