Ông Biden chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống dù GSA chưa lên tiếng