Mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đà Nẵng

Mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đà Nẵng

“Phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa đồng bào Cơ Tu” là mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại TP. Đà Nẵng, vừa góp phần bảo vệ, phát huy giá trị truyền thống, tạo sản phẩm mới trong du lịch, nâng cao đời sống cho bà con đồng bào Cơ Tu.

Xem tiếp »

Hoa Kỳ hỗ trợ 10 triệu USD để thực hiện dự án Trường Sơn xanh

Hoa Kỳ hỗ trợ 10 triệu USD để thực hiện dự án Trường Sơn xanh

Ngày 12/4 tại TP Huế (Thừa Thiên Huế) Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ khởi động Dự án Trường Sơn xanh do USAID tài trợ.

Xem tiếp »