Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ra mắt sản phẩm đầu tư trái phiếu S-BOND

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ra mắt sản phẩm đầu tư trái phiếu S-BOND

Ngày 29/10/2019, Công ty Chứng khoán SSI chính thức ra mắt sản phẩm đầu tư trái phiếu S-BOND. Sản phẩm mới S-BOND ra đời với mục tiêu chia sẻ cơ hội đầu tư với khách hàng, giúp khách hàng đa dạng hóa danh mục bên cạnh danh mục cổ phiếu, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Xem tiếp »