Đầu tư 1.000 USD vào Amazon 10 năm trước, bây giờ bạn sẽ có 23.600 USD

Đầu tư 1.000 USD vào Amazon 10 năm trước, bây giờ bạn sẽ có 23.600 USD

Theo tính toán của CNBC, nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Amazon 10 năm trước, số tiền bạn hiện có là 23.600 USD, tương đương với mức tăng hơn 2.000%.

Xem tiếp »

Những cuốn sách 'mách nước' cho bạn làm giàu năm 2018

Những cuốn sách 'mách nước' cho bạn làm giàu năm 2018

Kênh CNBC của Mỹ vừa đưa ra danh sách 6 cuốn sách nên đọc năm 2018 nếu muốn làm giàu. Theo CNBC, có nhiều cuốn sách có thể giúp bạn làm giàu trong năm 2018, trong đó có những cuốn sách tài chính cổ điển và các ấn phẩm mới được phát hành.

Xem tiếp »