TP.HCM: Lập mới quy hoạch phát triển KT-XH thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TP.HCM: Lập mới quy hoạch phát triển KT-XH thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tham mưu thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương lập mới quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem tiếp »