Những hình thức du học mới giúp con có bằng cấp quốc tế 100%

Những hình thức du học mới giúp con có bằng cấp quốc tế 100%

Nhu cầu du học tăng cao trong những năm gần đây đã tạo ra nhiều hình thức học tập mới bên cạnh lối du học nước ngoài thường thấy.

Xem tiếp »

3 hình thức du học giúp con có bằng quốc tế

3 hình thức du học giúp con có bằng quốc tế

Nhu cầu du học tăng cao trong những năm gần đây đã tạo ra nhiều hình thức học tập mới bên cạnh lối du học nước ngoài thường thấy.

Xem tiếp »

Mô hình giáo dục khai phóng đáp ứng nhân lực cho nền công nghiệp 4.0

Mô hình giáo dục khai phóng đáp ứng nhân lực cho nền công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan rộng tại Việt Nam đã đặt ra vấn đề xu hướng nghề nghiệp ở những năm sắp tới sẽ như thế nào?

Xem tiếp »