Mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đà Nẵng

Mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên ở Đà Nẵng

“Phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa đồng bào Cơ Tu” là mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên tại TP. Đà Nẵng, vừa góp phần bảo vệ, phát huy giá trị truyền thống, tạo sản phẩm mới trong du lịch, nâng cao đời sống cho bà con đồng bào Cơ Tu.

Xem tiếp »

Tổ chức Chợ phiên vùng cao chào đón năm mới 2019

Tổ chức Chợ phiên vùng cao chào đón năm mới 2019

Từ 29/12/2018 đến 1/1/2019, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức các hoạt động “Chợ phiên vùng cao chào đón năm mới 2019” tại khuôn viên của Làng.

Xem tiếp »

'Sắc hoa' tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

'Sắc hoa' tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ 1/12/2018-2/1/2019, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Sắc hoa”.

Xem tiếp »