10 năm tham gia ngành tuyển dụng nhân sự cấp cao của HRchannels

10 năm tham gia ngành tuyển dụng nhân sự cấp cao của HRchannels

Sở hữu kho dữ liệu hơn 500.000 ứng viên cấp bậc quản lý song tốc độ, văn hóa và công nghệ mới là lợi thế tạo nên khác biệt của HRchannels.

Xem tiếp »

Fiditour kỳ vọng bứt phá sau khi kiện toàn nhân sự cấp cao

Fiditour kỳ vọng bứt phá sau khi kiện toàn nhân sự cấp cao

Công ty CP Fiditour thay đổi nhiều vị trí cấp cao trong Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xem tiếp »

JobStreet.com Việt Nam: ‘Bất động sản và y tế có mức lương vượt trội’

JobStreet.com Việt Nam: ‘Bất động sản và y tế có mức lương vượt trội’

JobStreet.com Việt Nam vừa công bố báo cáo lương năm 2016 với nhiều sự thay đổi trong Top 10 ngành nghề được trả lương cao nhất theo 4 cấp bậc: mới tốt nghiệp, nhân viên, quản lý và quản lý cấp cao.

Xem tiếp »