Thống đốc Lê Minh Hưng chỉ thị đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Thống đốc Lê Minh Hưng chỉ thị đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Ngành ngân hàng được yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; đảm bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả...

Xem tiếp »

Điều hành chính sách tiền tệ cần linh hoạt theo tín hiệu thị trường

Điều hành chính sách tiền tệ cần linh hoạt theo tín hiệu thị trường

9 tháng qua, việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN đã đi đúng hướng. Những tháng còn lại cần tiếp tục linh hoạt để ổn định thị trường tiền tệ.

Xem tiếp »

Tiền dư thừa ở nhiều 'mặt trận'

Tiền dư thừa ở nhiều 'mặt trận'

Các chuyên gia cho rằng NHNN đang làm rất tốt nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ...

Xem tiếp »