Phụ huynh ủng hộ bổ sung nội dung về đầu tư giáo dục

Phụ huynh ủng hộ bổ sung nội dung về đầu tư giáo dục

Với cha mẹ học sinh, bên cạnh chất lượng giáo dục, chi phí cho giáo dục là vấn đề rất được quan tâm.

Xem tiếp »

Miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi?

Miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi?

Trong Luật Giáo dục sửa đổi dự kiến miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh cấp THCS vùng khó khăn...

Xem tiếp »

Thông qua Luật GD Đại học góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo một cách thực chất

Thông qua Luật GD Đại học góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo một cách thực chất

Việc thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật GDĐH) tại kỳ họp này là cần thiết để tạo hành lang pháp lý một cách kịp thời cho các cơ sở GDĐH phát huy tự chủ, góp phần vào đổi mới, nâng cao chất lượng GDĐH một cách thực chất.

Xem tiếp »