Để bảo hiểm tiền gửi là 'công cụ an dân'

Để bảo hiểm tiền gửi là 'công cụ an dân'

Những năm qua, chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) ngày càng hoàn thiện, phát huy vai trò “công cụ an dân” của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), qua đó góp phần gìn giữ niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng.

Xem tiếp »

Sacombank: Thêm nhiều tín hiệu tích cực từ xử lý nợ xấu

Sacombank: Thêm nhiều tín hiệu tích cực từ xử lý nợ xấu

Bên cạnh việc thoái hàng nghìn tỷ đồng lãi dự thu, Sacombank vẫn kiên trì giảm tỷ lệ nợ xấu nội bảng, trong khi nợ xấu ngoại bảng tại VAMC tiếp tục được xử lý mạnh tay.

Xem tiếp »

Agribank tiết giảm chi phí, hướng mạnh tín dụng vào 'tam nông'

Agribank tiết giảm chi phí, hướng mạnh tín dụng vào 'tam nông'

Các khoản tín dụng cho vay nông nghiệp thường có chi phí lớn, nhưng lãi suất cho vay nông nghiệp bao giờ thấp nhất trong các phân ngành kinh tế nhưng Agribank đã làm tốt.

Xem tiếp »

Thống đốc Lê Minh Hưng chỉ thị đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Thống đốc Lê Minh Hưng chỉ thị đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Ngành ngân hàng được yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; đảm bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả...

Xem tiếp »

Nợ xấu đã giảm thấp, 'sức khoẻ' ngân hàng tăng lên

Nợ xấu đã giảm thấp, 'sức khoẻ' ngân hàng tăng lên

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Nghị quyết 42 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD), bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để xử lý nợ xấu và tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức dưới 3%, đến cuối tháng 3/2019 là 2,02%.

Xem tiếp »

Agribank giữ vững NHTM hàng đầu Việt Nam

Agribank giữ vững NHTM hàng đầu Việt Nam

Trong số 1,7 triệu tỷ đồng toàn ngành Ngân hàng đầu tư cho “tam nông”, nguồn vốn Agribank chiếm đến trên 50%.

Xem tiếp »

VietinBank vững bước hướng tới phát triển bền vững

VietinBank vững bước hướng tới phát triển bền vững

Nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững cho Ngân hàng, phù hợp với các thông lệ tốt của quốc tế; chủ động và hội nhập thành công với thế giới, VietinBank đang chủ động, tích cực và quyết liệt triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng trong năm 2019.

Xem tiếp »

Agribank đủ khả năng mua lại toàn bộ số nợ đã bán cho VAMC

Agribank đủ khả năng mua lại toàn bộ số nợ đã bán cho VAMC

Trong số 1,7 triệu tỷ đồng toàn ngành Ngân hàng đầu tư cho “tam nông”, nguồn vốn Agribank chiếm đến trên 50%. Agribank triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách và 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Xem tiếp »

Tín dụng đen gia tăng, 'cục máu đông' nhỏ lại

Tín dụng đen gia tăng, 'cục máu đông' nhỏ lại

Đang xuất hiện những mối nguy mới trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, trong đó đáng lo nhất là tín dụng đen và tội phạm trong lĩnh vực này có dấu hiệu gia tăng.

Xem tiếp »