Long An: Thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tại dự án KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt

Cập nhật 10/09/2020 - 19:07
UBND tỉnh Long An mới đây đã ban hành kết luận thanh tra về thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển khu đất công nghiệp thành khu dân cư tại dự án khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt (huyện Đức Hòa) do Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An làm chủ đầu tư.

Long An: Thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tại dự án KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt

Thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tại dự án KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt.

Theo kết luận thanh tra, năm 2015, Công ty Hồng Đạt - Long An có công văn gửi UBND tỉnh xin chuyển đổi mục tiêu đầu tư từ khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt thành khu công nghiệp, dân cư và nhà ở chuyên gia Hồng Đạt.

Tháng 2/2016, UBND tỉnh Long An đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị chuyển đổi khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt thành khu công nghiệp, dân cư và nhà ở chuyên gia Hồng Đạt.

Tháng 10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, trong đó có nội dung đồng ý cho giảm diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt từ 99,4 ha còn 29,4 ha như kiến nghị của UBND tỉnh Long An.

Tuy nhiên, từ lúc được chuyển đổi thì những sai phạm liên quan đến dự án này bắt đầu xuất hiện. Từ đây, UBND tỉnh Long An đã quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển đất khu công nghiệp thành khu khu dân cư tại dự án khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt.

Theo đó, tháng 8/2020, UBND tỉnh Long An đã có kết luận thanh tra và chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án kể trên.

Cụ thể, Công ty Hồng Đạt - Long An không thực hiện đúng việc lập và trình quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng mục tiêu, tính chất ban đầu như khi đề nghị UBND tỉnh xin chủ trương điều chỉnh dự án.

Mục tiêu và quy mô dự án khi thực hiện chỉ là "Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư", không thực hiện đúng chủ trương cho phép giảm diện tích khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là để "Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư, nhà ở công nhân và chuyên gia".

Đặc biệt, Công ty Hồng Đạt - Long An đã thực hiện việc chuyển nhượng 2.500/3.038 lô đất nền của dự án khi chưa đủ các điều kiện, chưa được phép đưa vào kinh doanh. Đến khi thanh tra đã có 85 căn nhà được các hộ dân xây dựng, sử dụng.

Trước những hành vi này, Công ty Hồng Đạt - Long An đã bị Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 330 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 12 tháng.

UBND tỉnh Long An đề nghị Công ty Hồng Đạt - Long An phải khẩn trương khắc phục những sai phạm..., thực hiện đúng mục tiêu, quy mô của dự án theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh khi được cho phép tiếp tục thực hiện dự án.

Đồng thời, công ty cũng phải có trách nhiệm khẩn trương khắc phục những sai phạm, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quyết định về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường… của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty Hồng Đạt - Long An cũng được yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai và nghĩa vụ tài chính khi có thông báo nộp tiền của cơ quan có thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường để không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của người dân trong khu vực dự án và xung quanh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, thẩm định và tham mưu; chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Công ty Hồng Đạt - Long An nói riêng, các nhà đầu tư khác đang đầu tư dự án tương tự trên địa bàn tỉnh nói chung; chấn chỉnh các sai phạm và kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Xây dựng tỉnh Long An cũng được yêu cầu hướng dẫn Công ty Hồng Đạt - Long An bổ sung, thực hiện các thủ tục chưa hoàn thành về xây dựng và các điều kiện cần và đủ để đảm bảo cho việc kinh doanh bất động sản theo quy định.

Với Sở Tài nguyên Môi trường Long An, UBND tỉnh Long An yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc tham mưu giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể của dự án và phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan để tính tiền sử dụng đất khi giao đất, xác định giá cho thuê đất, làm cơ sở cho Công ty Hồng Đạt - Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, để giao đất cho thuê đất theo quy định.

Theo vietnamfinance.vn - Anh Phan

Link gốc