Viettel Post phản hồi về vụ việc thiếu hụt khẩu trang của khách hàng

Cập nhật 04/04/2020 - 20:22
Sau khi tiếp nhận thông tin về khách hàng phản ánh việc thiếu hụt số lượng khẩu trang khi sử dụng dịch vụ chuyển phát, Viettel Post đã có phản hồi về vấn đề này.

Viettel Post phản hồi về vụ việc thiếu hụt khẩu trang của khách hàng.

Vừa qua, Viettel Post nhận được thông tin khách hàng đã phản ánh về việc thiếu hụt số lượng khẩu trang khi sử dụng dịch vụ chuyển phát của Viettel Post.

Là đơn vị chuyển phát trên địa bàn toàn quốc với mạng lưới phủ khắp 63/63 tỉnh thành, Viettel Post đảm bảo tôn chỉ thượng tôn pháp luật và tuân thủ các nguyên tắc trong đạo đức kinh doanh.

Viettel Post đã lập tức phối hợp cùng khách hàng để thực hiện điều tra quá trình bị cho là thiếu hụt của số khẩu trang vận chuyển cho khách.

Viettel Post cho biết, sẽ không dung túng cá nhân vi phạm cũng như các hành động được cho là gian lận sau quá trình điều tra.

Trước mắt, để khách hàng kịp thời thực hiện ý nguyện cao đẹp tặng khẩu trang cho các tổ chức, đơn vị, Viettel Post đã lập tức mua khẩu trang từ nhà cung cấp do khách hàng giới thiệu và vận chuyển, bàn giao với số lượng khách hàng đề nghị.

Vi Vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media.