Thứ Sáu, 27/05/2022, 10:29
Hotline: 0909 787 757 - Email: taichinhcuocsong.vn@gmail.com
HomeCộng đồngTP.HCM: Đến năm 2025 hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới...

TP.HCM: Đến năm 2025 hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 3.000 doanh nghiệp

UBND TP.HCM vừa có kế hoạch triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM giai đoạn 2021 – 2025”.

Ảnh minh họa. 

Kế hoạch nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP phát triển ngang tầm khu vực, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của TP, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45% – 50%.

Đồng thời, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

TP.HCM phấn đấu đến cuối năm 2025, hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 3.000 doanh nghiệp. Hỗ trợ ươm tạo, phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển 100 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.

Để thực hiện các mục tiêu trên, TP.HCM tập trung thực hiện một số nội dung. Cụ thể, phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công. Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo thanhuytphcm.vn – Vân Minh

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phổ biến