TP HCM phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực về thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM giai đoạn 2021 – 2025.

TP HCM phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực về thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo.

Theo đó, TP tiếp tục nâng cao chỉ số PCI hàng năm, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp tự hoàn thiện để có các bước cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của TP theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; đưa TP vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế – xã hội ở nhóm tốt nhất cả nước.

Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của TP qua từng năm. Từ đó, phấn đấu đến năm 2025 đưa TP trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực về thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Mặt khác, cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư theo hướng chuyển đổi số hướng đến phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh giúp các doanh nghiệp trên địa bàn TP phát triển bền vững.

Cải thiện ngay chỉ số PCI của TP từ năm đầu nhiệm kỳ, tăng điểm và tăng hạng qua từng năm; phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 đứng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI.

Đề thực hiện mục tiêu trên, TPHCM đề ra các giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân.

Trong đó, thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quán triệt nhận thức sâu sắc và thống nhất hành động trong cán bộ, công chức, viên chức về nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh của TP. Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện công tác cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tại đơn vị.

UBND TP đề nghị các cấp ủy lãnh đạo cơ quan chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, cải thiện các chỉ số thành phần PCI giai đoạn 2021 – 2025 như: Chỉ số gia nhập thị trường cho doanh nghiệp; chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng ổn định mặt bằng sản xuất; chỉ số công khai, minh bạch; chỉ số chi phí thời gian; chi phí không chính thức; chỉ số cạnh tranh bình đẳng; chỉ số phát huy tính năng động và tiên phong của chính quyền TP.

Chỉ số phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; chỉ số nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để giảm chi phí đào tạo cho doanh nghiệp.

Theo thanhuytphcm.vn – Hải Liên