[Video] Chương trình Hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2020 (Phần 1)

Những nội dung cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2020, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới người nộp thuế video hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết toán.

Nguồn video: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media.