[Video] Giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về việc sử dụng Hóa đơn điện tử

(Nguồn Cục Thuế TP.HCM).