[Video] Highlights UAE – Việt Nam (VL FIFA World Cup 2022) – Ghi danh chiến tích lịch sử của bóng đá Việt!

Nguồn: VFF Channel.