[Video] HTX nông nghiệp đóng góp quan trọng vào sự phát triển vùng nông thôn TP HCM

Trong những năm qua, nghề nuôi trồng thủy sản của thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của huyện Cần Giờ nói riêng không ngừng phát triển nhanh chóng với nghề nuôi tôm sú, tôm thẻ, cá bóp, cá dứa… cho hiệu quả tương đối cao. Tuy nhiên, những năm gần đây, nghề nuôi thủy sản của huyện Cần Giờ đối diện với không ít khó khăn.

Thấy được những khó khăn đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, huyện Cần Giờ phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ;

Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, chất lượng cùng với xây dựng nông thôn mới bền vững;

Vận động, tổ chức cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản liên kết thành lập Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, tổ chức tập huấn, hội thảo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Theo thanhuytphcm.vn – Trâm Anh – Anh Sa – Anh Tuấn

Link gốc