Anh từ chối trả 14 tấn vàng cho Venezuela trong lúc khủng hoảng

Cập nhật 20/11/2018 - 07:00
Tin tài trợ