Căng thẳng Mỹ - Iran ảnh hưởng như thế nào đến đồng Baht của Thái Lan?

Cập nhật 14/01/2020 - 01:32