Tuần lễ hỗ trợ người nộp thuế TNCN 2018 - CLB Đại Lý Thuế TPHCM

Cập nhật 20/03/2019 - 11:00

CLB Đại lý thuế TPHCM là tổ chức nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân hành nghề dịch vụ Đại lý thuế và Tư vấn thuế, được thành lập theo quyết đinh Quyết định số 12/QĐ-HH ngày 17/03/2015 chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Câu lạc bộ Đại lý Thuế là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Đại lý Thuế; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên Đại lý Thuế; giám sát việc tuân theo pháp luật, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Đại lý Thuế của các thành viên. Đồng thời, Câu lạc bộ là tổ chức hợp pháp để kết nối các Đại lý Thuế với cơ quan thuế địa phương và là đầu mối tiếp nhận ý kiến của các Đại lý Thuế trong việc góp ý hoàn thiện pháp luật thuế. Hội viên CLB là các cá nhân và tổ chức hoạt động, giảng dạy về thuế, kế toán, kiểm toán; gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.

Đến nay, số lượng hội viên chính thức là gần 50 doanh nghiệp Đại lý thuế và Tư vấn Thuế, một số khác là cá nhân và một số là hội viên liên kết.

CÂU LẠC BỘ ĐẠI LÝ THUẾ TP.HCM

Địa chỉ: 12 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM

Email: [email protected]

Điện thoại: 090 918 18 36 

Fanpage facebook : https://www.facebook.com/groups/clbdailythue/

Tin tài trợ