[ Video ] Ông Joe Biden chuyển vào Nhà Trắng

President Joe Biden walks toward the White House. Nguồn: CNBC Television.