Video: Tri ân những điều dưỡng giữa đại dịch COVID-19 thông điệp ‘Cảm ơn người Điều dưỡng’

Ngày 12/5 kỉ niệm Ngày quốc tế Điều dưỡng, Bộ Y tế, phối hợp với WHO, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã phát đi video tri ân với thông điệp “Cảm ơn người Điều dưỡng – Thank for Nurses”.

Video: Tri ân những điều dưỡng giữa đại dịch COVID-19 thông điệp "Cảm ơn người Điều dưỡng"

Nguồn video: WHO Viet Nam.

Theo Báo Giáo dục & Thời đại – Phạm Hiền

Link gốc