[Video] Ước vọng đầu năm

Thực hiện: Trâm Anh – Nguyệt Phương – Minh Trường
Theo thanhuytphcm.vn